Wickey
Wickey logo

Továrna na hrací věže

Bezplatné dodání od ceny 1350 Kč


Kvalita a záruka

Záruka

Protože máme v naše výrobky maximální důvěru, poskytujeme Vám 10 let záruku* na všechny dřevěné díly a 2 roky na všechny ostatní výrobky.

* Uvedená záruka platí pro dřevěné díly. Další informace týkající se rozsahu záruky a jejího uplatnění naleznete v našem prohlášení o záruce.

Záruka začíná běžet dnem obdržení zboží. Zárukou nejsou omezena zákonná práva spotřebitele (záruční práva a právo na odstoupení).

Záruční případ nenastává, pokud zákazník sám nebo třetí osoba způsobila závadu na dřevěných dílech chybnou montáží, nebo pokud závada týkající se poškození dřevěných dílů byla způsobena zákazníkem samotným nebo třetí osobou v důsledku neodborného používání nebo skladování. Dále jsou ze záruky vyloučeny škody způsobené vandalismem zákazníkem samotným nebo třetími osobami, typické vlastnosti dřeva nebo škody způsobené povětrnostními vlivy.